Xác Chết Quỷ Ám (The Possession of Hannah Grace)

Tập /

5.1/10
Phim Xác Chết Quỷ Ám 2018 khi một cảnh sát viên vừa ra khỏi cơ sở điều trị đã chuyển nhà thờ trong một nhà xác của bệnh viện thành phố, cô ta sẽ phải đối mặt với một loạt các sự kiện kỳ quặc, bạo lực xảy ra bởi một thực thể tà ác trong một xác chết.

NỘI DUNG PHIM

x