Tuyển Chọn xác sống Mới Nhất 2020

xác sống

16/16
 • HD
Xác Sống: Phần 10

The Walking Dead: Season 10 (2019) 

16/16
 • HD
Xác Sống: Phần 7

The Walking Dead: Season 7 (2016) 

14/14
 • HD
Cuộc Chiến Zombie: Phần 3

Z Nation: Season 3 (2016) 

16/16
 • HD
Xác Sống: Phần 6

The Walking Dead: Season 6 (2015) 

13/13
 • HD
Cuộc Chiến Zombie: Phần 1

Z Nation: Season 1 (2014) 

 • HD
Liên Khúc Phim Kinh Dị

Scary Movie (2000) 

 • HD
28 Ngày Sau

28 Days Later... (2003) 

 • HD
Trở Lại Ngôi Nhà Trên Đồi Quỷ Ám

Return to House on Haunted Hill (Unrated Version) (2007) 

 • HD
Ngày Kinh Hoàng

Day of the Dead (2008) 

 • HD
Thợ Săn Xác Sống

Juan of the Dead (2012) 

 • HD
Thây Ma Trở Lại

Cockneys vs Zombies (2012) 

 • HD
Thế Chiến Z

World War Z (Unrated Version) (2013) 

 • HD
Săn Quỷ

Zombie Hunter (2013) 

16/16
 • HD
Xác Sống: Phần 3

The Walking Dead: Season 3 (2012) 

6/6
 • HD
Xác Sống: Phần 1

The Walking Dead: Season 1 (2010) 

13/13
 • HD
Xác Sống: Phần 2

The Walking Dead: Season 2 (2011) 

16/16
 • HD
Xác Sống: Phần 4

The Walking Dead: Season 4 (2013) 

16/16
 • HD
Xác Sống: Phần 5

The Walking Dead: Season 5 (2014) 

13/13
 • HD
Ăn Não: Phần 1

iZombie: Season 1 (2015) 

19/19
 • HD
Ăn Não: Phần 2

iZombie: Season 2 (2015) 

15/15
 • HD
Khởi Nguồn Xác Sống: Phần 2

Fear the Walking Dead: Season 2 (2016) 

 • HD
Xác Sống Nổi Loạn

Dead Rising: Watch Tower (2015) 

6/6
 • HD
Khởi Nguồn Xác Sống: Phần 1

Fear the Walking Dead: Season 1 (2015) 

 • HD
28 Tuần Sau

28 Weeks Later (2007) 

Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo
Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo
stick